Sociala Engagemang

Vårt engagemang i samhället

För oss är ett engagemang i samhället en naturlig del av vår vardag. Vårt hjärta slår för det lokala samhället och därför är det en självklarhet för oss att vi tar ansvar för och stödjer utvecklingen av vår hemmiljö.

TOP